Tổng hợp những lý do khiến cọ sơn bị hư và tác hại