Nên chọn xe nước mía cũ hay xe nước mía mới để sử dụng?