Thước nhôm xây dựng, Thước thợ hồ – Dụng cụ gạt hồ siêu phẳng