CỌ SƠN NƯỚC hay CỌ SƠN DẦU nên sử dụng loại nào cho thi công