Vẽ hoa văn và lăn hoa văn nên sử dụng loại hình trang trí nào ?